Asennus

Asennus uudiskohteeseen

Kuituverkkoon on mahdollista liittää kaikki uusien kaava-alueiden talot. Kuituverkko on ajaton ja vaivaton ratkaisu, joka kannattaa huomioida taloa rakennettaessa, tai remontoidessa.

Helpointa kuidun asentaminen on, kun talossa on valmis talojakamo ja tekninen tila. Talojakamon puuttuminen ei ole este kuituverkkoon liittymiselle.

Valokuidun asennus

Kaapeleiden asennus tontin osalta

Omakotitaloon asennetaan 4-kuituinen optinen valokaapeli. Kuitukaapeli kuljetetaan tontin rajalta Lounean määrittämästä liityntäpisteestä kiinteistön teknisen tilan talojakamoon, jossa se päätetään valokuitupäätelaitteeseen.

Lounea on tuonut jokaista taloa varten tyhjän kaapeliputken tai valokaapelikerän tontin rajalle Lounean määrittämään liityntäpisteeseen. Putki on halkaisijaltaan (50 mm). Tontin alueelle asennettavan putken (50 mm) hankinnasta ja asennuksesta vastaa rakennuttaja.

Kaapeleiden asennus tapahtuu seuraavalla tavalla:

 1. Rakennuttaja jatkaa putken tontin rajalta kiinteistön tekniseen tilaan talojakamolle. Putki asennetaan mahdollisimman suoraviivaisesti 40-70 cm:n syvyyteen. Jos valokaapelia ei asenneta putkeen kaivaustöiden yhteydessä, putkeen tulee asentaa ns. vetonaru, jonka avulla valokaapeli voidaan myöhemmin vetää putken läpi. Putken päät tiivistetään, jotta putki pysyisi kuivana ja avoimena. Tämän jälkeen voidaan kaapelioja peittää.
 2. Kuitukaapelit voidaan asentaa putkeen kaivaustöiden yhteydessä tai jälkeenpäin. Kun putki on asennettu paikalleen, ota yhteyttä Lounean asiakaspalveluun ja sovi kaapeleiden asentamisesta. Toimitus tapahtuu liittymätoimituksen yhteydessä.

Huomioitavaa:

 • Käytetään tontin alueella 50 mm:n läpimittaista kaapeliputkea. Tarkoitukseen sopivaa putkea voi ostaa mm. Lounean varastosta. Esim. sisäasennusputket eivät sovellu tähän tarkoitukseen.
 • Pyritään asentamaan putki tontilla mahdollisimman suoraan. Mikäli putkessa on liikaa käyriä, saattaa kaapeleiden vetäminen putkeen olla mahdotonta.

Putken vienti tekniseen tilaanTekninen tila ja talojakamo

 • Talojakamon laitekaappi asennetaan n. 160 - 170 cm korkeudelle.
 • Talojakamon mitat ovat: leveys 548 mm x korkeus 780 mm x syvyys 133,5 mm
 • Valokuitukaapeli asennetaan talojakamossa sijaitsevaan kuitupäätelaitteeseen. Kuitukaapelit asentaa esp.
 • Kuitupäätelaite tarvitsee toimiakseen sähköä.
 • Kuitupäätelaitteelta viedään signaali antenniverkon tähtipisteeseen koaksiaalikaapelilla
 • Kuitupäätelaitteelta viedään signaali dataverkon liityntäpisteeseen parikaapelilla. Puhelinliittymän RS 11 –liitännät löytyvät kuitupäätelaitteesta ja mahdollistavat mm. analogisen puhelimen , faxin ja MRT-laitteet (kiinteistön valvonta)

 

 

 


Kuitupääte

Zhone

Kuitupäätteenä käytetään Zhone-merkkistä päätettä. Päätteessä on tulo kuidulle, lähtö antenniverkkoon (RF), 4 lähtöä lähiverkolle ja lähtö puhelimelle. Lisäksi kuitupääte toimii langattomana tukiasemana lähiverkolle.

Päätteen mitat ovat 38mm x 180mm x 254mm (sisältää wlan-antennit)

 

 

 

 

 

Ohjeita kuitupäätteen käyttöön

 • Lounean asentaja on tehnyt tarvittavat asetukset päätelaitteeseen. Kaikki päätelaitteen ohjelmoinnit tehdään Lounean toimesta.
 • Virtakaapeli mustaan PWR-liittimeen ON/OFF-painikkeen vieressä.
 • Mustiin liitäntöihin (GE) voitte kytkeä tietokoneet ja muut lisälaitteet verkkokaapelin avulla.
 • Mikäli teille on otettu lankapuhelin käyttöön, kytketään puhelinlaite harmaaseen (POTS1) liittimeen. Asentaja on voinut kytkeä liittimestä kaapelin myös suoraan talonne puhelinpistorasioille, jolloin puhelin kytketään normaalisti puhelinpistorasiaan.
 • Asentaja on kytkenyt VIDEO-liittimestä kaapelin suoraan talonne antennirasioille, jolloin televisio/digiboksi kytketään normaalisti antennirasiaan. Televisiota/ digiboksia ei saa kytkeä suoraan VIDEO-liittimeen.

zhone kuitupääte liitännät 

 • Tietokoneet, älypuhelimet ja tabletit voidaan liittää myös langattomasti.
 • Langattoman verkon nimi on muotoa zhone_xxxx. Xxxx on kuitupäätekohtainen.
 • Langattoman verkon salasana löytyy kuitupäätteen tarrasta (znid…).
 • Merkkivalo ”Video” ilmaisee tv-signaalin toimivuuden.
 • Merkkivalo ”WiFi” ilmaisee onko langaton verkko kytketty käyttöön.
 • Merkkivalo ”Voice” ilmaisee, onko mahdollinen lankapuhelin kytketty käyttöön.
 • Merkkivalot ”GE1…4” ilmaisevat onko päätelaitteesta kaapeliyhteys tietokoneeseen.
 • Merkkivalo ”Config” ilmaisee laitteen olevan kunnossa.
 • Merkkivalo ”Wan” ilmaisee kuituyhteyden toimivuuden.

  zhone kuitupääte valot

 • Ylijännite ei pääse valokuidun kautta kuitupäätteeseen, mutta sähköverkon kautta tulevat jännitepiikit (esim. ukkonen) voivat vahingoittaa kuitupäätettä. Kuitupääte kannattaa erottaa sähköverkosta UPS-laitteen avulla. Lisätietoja Lounean myynnistä.

Sisäverkko

Uusien tiedonsiirtotarpeiden myötä myös sisäverkon rakenteeseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Jo pohjapiirroksen suunnitteluvaiheessa kannattaa miettiä pistorasioiden sijainnit. Jokaiseen huoneeseen, myös keittiöön ja kodinhoitohuoneeseen kannattaa sijoittaa vähintään yksi pistorasia. Puhelin-, sähkö- ja antennipistorasiat tulee sijoittaa lähekkäin.

Tavallisimmin sisäverkko toteutetaan yleiskaapelointina yhdistäen puhelin- ja datakaapeloinnin. Tiedonsiirtokaapelina tulisi käyttää kategoria 6 –parikaapelia, joka soveltuu sekä puhelin- että tietoliikennekäyttöön. Antenniverkossa televisiota varten toteutetaan useimmiten erillisenä koaksiaalikaapelilla. Molemmat tehdään aina tähtiverkkoon, jossa jokaiseen pistorasiaan menee talojakamosta oma kaapeli.

Toivomme Teidän tiedottavan asiasta käyttämällänne sähköurakoitsijalle ym. asianomaiselle. Rakennuttajan tulee varmistaa sisäverkkosuunnittelijansa kanssa, että sisäverkkojen uudet rakennesuositukset (mm. standardi EN 50173) on huomioitu suunnitelmassa .

Asennus vanhaan kohteeseen

Kuituverkkoon on mahdollista liittää sellaiset kiinteistöt, jotka sijaitsevat rakennetulla kuitualueella.

Helpointa kuidun asentaminen on, kun talossa on valmis talojakamo ja tekninen tila. Vanhoissa taloissa talojakamoa ei usein ole vaan puhelin- atk- ja televisiokaapelit kulkevat omia reittejään. Talojakamon puuttuminen ei ole este kuituverkkoon liittymiselle.

Kaapeleiden asennus tontin osalta

Kuitu seinälleOmakotitaloon asennetaan 4-kuituinen optinen valokaapeli. Kuitukaapeli kuljetetaan tontin rajalta Lounean määrittämästä liityntäpisteestä kiinteistöön. Jos kiinteistöön tulee valmis putkireitti, voidaan käyttää sitä kuidun tuomiseksi sisään esim. tekniseen tilaan.

Vanhoilla alueilla ei useinkaan ole putkireittejä, vaan Lounean tai tontinhaltijan pitää kaivaa kaivanto kuitua varten. Jos kaivat itse, ole yhteydessä Louneaan reitin ja syvyyden suhteen. Kaivanto päätetään talon seinustalle, josta kuitu voidaan viedä esimerkiksi vintin kautta haluttuun pisteeseen talon sisään.

Kuidun päättäminen sisällä talossa

Kuidun päättäminenKuitu kannattaa tuoda talossa sellaiseen paikkaan, josta on lyhyt matka talon antenniverkon ja puhelinverkon jakopisteeseen. Kuitu päätetään rasiaan, josta kuitu liitetään kytkentäkaapelilla kuitupäätteeseen. Kuitupäätteestä viedään antennikaapeli talon antenniverkon jakoon ja tarvittaessa myös puhelinkaapeli puhelinjakoon.

Mikäli talossa on lähiverkkokaapelointi, kytketään lahiverkkokaapeli kuitupäätteestä esimerkiksi kytkimelle. Kuitupääte toimii myös langattomana tukiasema, joten lähiverkkokaapeleita ei välttämättä tarvita. Huomaa kuitenkin, että langaton lähiverkko ei toimi hyvin raskasrakenteisten seinien läpi.

Mikäli talossa ei ole sopivaa teknistä tilaa tai talojakamoa, voidaan kuitu tuoda myös suoraan esimerkiksi olohuoneen nurkkaan. Kuitupääte asennetaan siististi seinään ja siitä saadaan tarvittavat kaapelit eteenpäin.

Katso kuvia asennuksesta.

Frog on the Dancefloor Communications Netland AppRunner